Диалекти

Да запазим заедно разнообразието на българския език

Последвайте ни

Как да се включа?

Можете да допринесете за запазването на разнообразието на българските диалекти по няколко начина. Вижте подробни инструкции:

1. Изпратете думи и изрази от Вашия диалект

Събираме интересни диалектни думи и изрази от цяла България. Споменете откъде е думата, какво означава, къде е ударението. Би било чудесно, ако дадете и пример за ползване на думата. 

2. Изпратете ни история на диалект

Изпратете написана история на български диалект. Моля, споменете откъде е диалектът. Може да споменете кога е записана и възраст на този, който я е разказал.

3. Запишете видео с диалектен говор

Целта е от краткото видео (около 5 минути) е да се чуят типични думи и изрази за твоя диалект. Може да запишеш себе си, приятел или дори баба си. Важно е човекът, който говори, да е съгласен да бъде записван.
Ако все пак в последствие решите, че не искате видеото вече да присъства при нас, просто ни пишете и ние ще го премахнем без да задаваме въпроси.
0883482461
info@dialekti.bg
София, България


Търсене